Korzyści dla

PRODUKCJI

Korzyści dla

Układ Sarlin Balance oznacza lepszą jakość powietrza i jego niezawodne dostawy do linii produkcyjnych.

Niezawodne dostawy sprężonego powietrza oraz stabilne ciśnienie to krytyczne czynniki w większości linii produkcyjnych. Gdy system Sarlin Balance zapewnia stabilność , jakość produkcji zakładu będzie stała , wykorzystanie surowców będzie zoptymalizowane, a jakość produkcji danego zakładu wzrośnie.

Jakość powietrza jest ściśle nadzorowana. Gdy układ Sarlin Balance monitoruje czynniki jakości wzdłuż sieci to jednocześnie steruje urządzeniami do produkcji i obróbki sprężonego powietrza.

Układ Sarlin Balance monitoruje poziomy ciśnień w krytycznych punktach procesu produkcyjnego. Informacje te pozwalają na doregulowywanie poziomów ciśnień w czasie rzeczywistym. Układ sterowania Balance wykorzystuje sygnały z układów automatyki procesowej i dostosowuje ilość wytwarzanego powietrza do aktualnej sytuacji produkcyjnej danego zakładu. Nawet wysokie fluktuacje w zapotrzebowaniu na sprężone powietrze są lepiej kontrolowane.

Układ Sarlin Balance steruje dostawami sprężonego powietrza niezależnie i nadaje się równie dobrze dla rozproszonych jak i scentralizowanych systemów sprężonego powietrza. W przypadku awarii sprężarki lub zaptrzebowania na powietrze przekraczającego stany normalne układ Sarlin Balance natychmiast uruchamia sprężarki rezerwowe, które są wyłączane kiedy sytuacja wraca do normy.

System pozwala na izolowanie wykorzystania sprężonego powietrza w poszczególnych sekcjach. Obszary produkcji zakładu, które są krytyczne ze względu na jakość powietrza mogą być zabezpieczone za pomocą indywidualnych zaworów sterujących.

Gromadzenie danych pozwala na analizę możliwego oddziaływania układu sprężonego powietrza na jakość produkcji danego zakładu.

Komentarze naszych klientów

“Rocznie wydajemy tysiące euro na narzędzia sprężonego powietrza. Warta podkreślenia jest jakość powietrza w celu zaoszczędzenia części tych wydatków.”

“Testowe okresy pracy systemu Sarlin Balance oszczędzają od czasu do czasu konieczność stosowania rezerwowych mocy produkcyjnych w sprężonym powietrzu. Mamy konieczność utrzymania 100 % mocy rezerwowej dla zapewniania pewności naszej produkcji; sprężarki muszą być w gotowości przez cały czas.”

“Proces topienia zachodzi czterokrotnie w ciągu dnia. To powoduje duże fluktuacje w zapotrzebowaniu na powietrze, ale układ Sarlin Balance pomaga nam poradzić sobie z tym. Sami nie jesteśmy ekspertami w sprężonym powietrzu.”

“Gdybyśmy nie mieli sterowania punktu rosy na naszej linii produkcyjnej żywności nie potrafilibyśmy na czas rozpoznać problemu jakości sprężonego powietrza. Obecnie unikamy ich zanim się pojawią.”

”Nasze maszyny pakujące wymagają ciśnienia ponad 6 bar, tylko wtedy ich dostawca gwarantuje ich prawidłową pracę. Maszyny te znajdują się w najdalszym miejscu od stacji sprężarek, a ciśnienie sieci jest w tym miejscu najmniejsze. Od momentu wprowadzenia układu Sarlin Balance udaje nam się utrzymanie ciśnienia w sieci, a mimo to ciągle oszczędzamy jeszcze energię.”

“Układ Sarlin Balance okazał się być dobrym nabytkiem w naszej fabryce farmaceutycznej i łatwym w użyciu. Przyjęcie sterowania suszarki okazało się sukcesem.”

CZYTAJ NASZE PRZYPADKI SUKCESU