Oszczędności

ENERGII

Oszczędności

Zastosowanie układu Sarlin Balance oznacza oszczędności energii do 30% jej całkowitego zużycia.

sarlinbalance_ill_pl3.png
Koszty cyklu życia sprężarki.

Układ sterowania Sarlin Balance oblicza i podaje aktualne koszty produkcji sprężonego powietrza.

Gdy układ Sarlin Balance steruje układem sprężonego powietrza będzie on zawsze działał z optymalną liczbą sprężarek oraz w najbardziej korzystnym obszarze ich pracy.

Układ sterowania Sarlin Balance pozwala na doregulowanie ( w dół ) ciśnienia w sieci, dzięki czemu zużycie energii będzie utrzymane na optymalnym poziomie. Układ Sarlin Balance może wygenerować oszczędności energii nawet do 30%.

Przez porównanie ilości dostarczanego powietrza w różnych miejscach sieci oraz w zmiennych sytuacjach produkcyjnych można wskazać nieszczelności powodujące niepotrzebne zużycie energii.

Gdy produkcja powietrza jest zmniejszona wówczas układ Sarlin Balance doreguluje odpowiednio układy pomocnicze oszczędzając w ten sposób energię i pieniądze.

Układ regulacji Sarlin Balance pozwala zdefiniować różne kombinacje wytwarzania sprężonego powietrza w różnhych porach dnia i tygodnia.

Komentarze naszych klientów

“Układ Sarlin Balance nauczył nas unikać wysokich poziomów ciśnień. Zgodziliśmy się na stopniowe obniżanie ciśnienia krokowo o 0,1 bar. Obecnie osiągnęliśmy niski poziom 5,8 bar i zaoszczędziliśmy dużo energii.”

“Kiedy zużycie sprężonego powietrza waha się w szerokim zakresie , wówczas istnieje nadmiar zdolności produkcyjnych w suszarkach w okresach niskiego zużycia. Za pomocą oddzielnych zaworów regulacyjnych niepotrzebne suszarki mogą być automatycznie odcięte w zależności od zapotrzebowania powietrza.”

“Kiedy sprężarka zostaje zatrzymana wówczas można zatrzymać także cyrkulację wody chłodzącej. To daje oszczędności pieniędzy oraz kosztów obsługi.”

“Zmierzamy do osiągnięcia ekstra oszczędności przez obniżenie ciśnienia powietrza w czasie nocnym oraz podczas weekendów. W tych okresach zapotrzebowanie jest bardzo niskie.”

“Zdecydowaliśmy się na połączenie naszych czterech oddzielnych sieci oraz na zainstalowanie układu Sarlin Balance dla regulacji dostaw powietrza w zależności od fluktuacji zapotrzebowania oraz utrzymywania ciśnienia w sieci ciągle niższego niż poprzednio.”

“Nasza huta oszczędza około 140 000 euro rocznie dzięki ulepszonemu sterowaniu dostaw sprężonego powietrza.”

“Nie bylibyśmy w stanie dokonać tych znaczących zmian w sieci gdyby nie firma Sarlin oraz jej doświadczenie w zakresie układów sprężonego powietrza.”

CZYTAJ NASZE PRZYPADKI SUKCESU