Przypadek: Airbus

PRZEMYSŁ LOTNICZY

Przypadek: Airbus

Airbus – Sterowanie zdecentralizowanym układem sprężonego powietrza przy bardzo ostrych wymaganiach.

Airbus jest wiodącym wytwórcą samolotów znanym ze swoich pionierskich prac badawczo-rozwojowych, wysokiej efektywności technologicznej i produkcyjnej oraz największego samolotu pasażerskiego na świecie. Skrzydła do Airbusa są projektowane i wytwarzane w dwóch miejscach w Wielkiej Brytanii: Filton i Broughton. Innowacja fińska to układ sterowania instalacją sprężonego powietrza Sarlin Balance. Jest to niewidoczny lecz znaczący czynnik w produkcji najbardzie zaawansowanych technologicznie skrzydeł samolotu. Pierwszy układ sterowania Sarlin Balance został wdrożony w Filton w roku 2000.

Niezawodne dostawy sprężonego powietrza, zwiększona efektywność energetyczna przy zmiennym zapotrzebowaniu na powietrze, optymalne poziomy ciśnień oraz odpowiedni system informacji w czasie rzeczywistym o systemie sprężonego powietrza– zyski z zastosowania układu sterowania Sarlin Balance były tak oczywiste, że dekadę później fabryka w Filton chciała ponownie zainstalaować podobbny system do sterowania ich zmodernizowanymi instalacjami sprężonego powietrza. Zmodenrizownay układ sprężonego powietrza w Filton obejmuje 10 sprężarek w 5 stacjach sprężania o całkowitej mocy silników 1,3 MW i zużyciu powietrza w ilości 70 m3/min.

Wymgania dla nowego układu sterowania były bardzo dokładne i ostre. Menadżer ds. energii z Airbusa brał udział w zakupie pierwszego układu sterowania Sarlin Balance, a także podczas wyboru nowego układu. Układ Sarlin Balance ponownie okazał się najlepszy. Mała firma z północy Sarlin niekoniecznie wydawała się być oczywistym dostawcą dla wytwórcy największego samolotu na świecie. Jednakże to Sarlin był jedynym dostawcą, który mógł przedstawić ofertę układu sterowania spełniającego ostre wymagania oraz zdolnego do sterowania zdecentralizowanym układem sprężonego powietrza w Filton.

– Sarlin był w stanie zapewnić wymaganą dyspozycyjność układu sprężonego powietrza. Układ sterowania Sarlin Balance zarządza układami sprężonego powietrza zasilanymi przez sprężarki różnych wytwórców, co jest jedną z jego mocnych zalet w porównaniu do innych układów sterowania. Firma Sarlin dostosowała rozwiązanie dla fabryki w Filton; układ sterowania nie był oparty na okablowaniu wszystkich oddzielnych sprężarek – zamiast tego wykorzystano lokalną sieć LAN zakładu. Ofertę przedstawiono na wiosnę 2009 roku, a dostawy miały miejsce w roku 2010.

– Po zakończeniu uruchomnienia system rozpoczęła się usługa.– Układ sterowania Sarlin Balance monitoruje wszystkie krytyczne parametry takie jak poziomy ciśnień oraz punkty rosy. Alarmy są uruchamiane w przypadku gdy wartości tych paramerów zbliżają się do wartości krytycznych (niepożądanych). – Frima Sarlin utrzymuje stały kontakt z układem sterowania oraz z klientem. Niektóre doregulowania/poprawki w układzie sterowania są wykonywane zdalnie, a firma Sarlin bierze na siebie odpowiedzialność za obługę systemu. Celem jest stałe monitorowanie wszystkich operacji procesu sprężania powietrza z zamiarem ich optymalizacji. Układ sterowania Sarlin Balance dobrze się nadaje do dużych rozproszonych sprężarkowni i instalacji sprężonego powietrza, dla których brak układów sterowania na rynku.

Kompilacja danych jest ważną częścią układu Sarlin Balance. Fabryka w Filton otrzymała swój pierwszy półroczny raport pod koniec 2010 roku z dokładnymi informacjami na temat takich wielkości jak: zużycie energii, sprawność, poziomy ciśnień oraz każdy przypadek niesprawność i awarii. Raport układu Sarlin Balance przedstawia w sposób graficzny funkcjnowanie sprężarkowni i instalacji sprężonego powietrza i stanowi niezawodną podstawę a do dalszego ( lepszego ) projektowania.

Mając dobre doświadczenia z aplikacji układu sterowania Sarlin Balance w Filton, również zakład Airbus Broughton podjął decyzję aby ten system sterował ich odnowionym układem produkcji sprężonego powietrza.