Przypadek: Hanasaari Power Plant

ENERGETYKA

Przypadek: Hanasaari Power Plant

“Układ sterowania Sarlin Balance jest wspaniałym narzędziem do osiągnięcia dobrych wyników instalacji sprężonego powietrza.”

Firma energetyczna stolicy Finlandii, Helsingin Energia wytwarza energię elektryczną oraz ciepło grzewcze w swoich własnych elektrowniach. Paliwem dla elektrowni Hanasaari oraz Salmisaari jest węgiel, którego korzyści to powszechna dostępność, rozsądna i stabilna cena oraz łatwość magazynowania nawet w przypadkach sytuacji awaryjnych. Negatywny wpływ elektrowni na środowisko jest redukowany za pomocą skutecznego odsiarczania spalin oraz wychwytywania popiołu.

Elektrociepłownia węglowa Hanasaari stosuje sprężone powietrze dla transportu pyłu w instalacji odsiarczania oraz do oczyszczania rur ( worków ) filtrów jak również jako powietrze AKPiA, oraz dla procesów napędu pneumatycznego.

W elektrociepłowni istniały cztery oddzielne sieci sprężonego powietrza z całkowitą liczbą sprężarek wynoszącą 8. Spośród nich 4 lub 5 pracowały w układzie włącz-wyłącz w celu regulacji. W celu sprawdzenia produkcji i wykorzystania sprężonego powietrza w elektrociepłowni Hanasaari wykonano Audyt Sprężonego Powietrza firmy Sarlin. Dzięki temu znaleziono rzeczywiste wykorzystanie sprężonego powietrza oraz rzeczywisty stopień wykorzystania sprężarek.

Projekt poprawy instalacji obejmował podłączenie wszystkich sieci pod jedną sprężarkę. Wybrano wyskokoobrotowy, bezolejowy turbokompresor.

System sprężonego powietrza jest sterowany przez układ Sarlin Balance. Cała załoga eksploatacji sprężarek wzięła udział w szkoleniu na temat układu Balance; ilość grup szkoleniowych wyniosła łącznie sześć. Układ sterowania instalacją sprężonego powietrza Sarlin Balance pracuje w sposób ciągły i jest odzwierciedlony w nastawni elektrociepłowni przesyłając dane oraz przekazując alarmy do firmy Sarlin. Układ Sarlin Balance optymalizuje system sprężonego powietrza oraz utrzymuje ciśnienie dokładnie na zadanym poziomie.

Półroczny raport Balance podaje graficzny obraz zmian i trendów oraz inne cechy charakterystyczne układu sprężonego powietrza.

– Jesienią gdy układ sterowania Sarlin Balance pracował a nowa turbosprężarka nie była jeszcze podłączona, zmierzono zużycie mocy na poziomie 8 do 8,5 kW na jeden metr sześcienny na minutę sprężonego powietrza – powiedział inżynier ds remontowych. – Po włączeniu nowej turbosprężarki odpowiednie wielkości zapotrzebowania mocy wyniosły 6 do 6,5 kW. Ciśnienie w sieci wynosi obecnie 7.2 bar. Zamierzamy dalej obniżyć ciśnienie najniżej jak to jest możliwe. Przypuszczamy że możliwe jest jego obniżenie do 6,5 bar.

– Układ sterowania Sarlin Balance jest świetnym narzędziem do realizacji dobrych osiągów instalacji sprężonego powietrza.

– Obniżenie ciśnienia o 0,1 bar jest wystarczające dla osiągnięcia dużych rocznych oszczędności energii. Cała energia zużyta przez elektrociepłownię jest jednocześnie energią, ktorej nie można sprzedać.

– Wiele osób myśli, że elektrownia produkująca energię nie musi jej oszczędzać.

– jest jeszcze jedna cecha charakterystyczna układu sterowania Sarlin Balance dostosowanego do potrzeb klienta: układ sterowania pownien uruchamiać jednostki rezerwowe raz w tygodniu tak aby nie stały one nieużywane w czasie zimy. Elektrociepłownia wymaga 100% rezerwowania wydaności sprężonego powietrza, zatem każda sprężarka musi być dostępna w każdym momencie.

Cała elektrociepłownia jest poddana przeglądowi energetycznemu i optymalizacji procesu. Przedsięwzięcie w zakresie sprężonego powietrza jest jednym z rozwiązanych obszarów rozwojowych. Obniżenie poziomów ciśnień jest oczywiste – oszczędności energii osiągnięte za pomocą układu sterowania Sarlin Balance są rzeczywiście znaczne.