Przypadek: Kanteleen Voima

ENERGETYKA

Przypadek: Kanteleen Voima

Audyt sprężonego powietrza firmy Sarlin Air rozpoczął kampanię oszczędności energii

Elektrownia Kanteleen Voima w Haapavesi w Finlandii opalana jest torfem z okolicznych bagien. Wytwarza energię elektryczną przez ok. 5,000 godzin w roku. Około 80 do 100 ciężarówek torfu jest zużywane każdego dnia.

– Moc elektrowni wynosi 150 MW. Elektrownia Kanteleen Voima zatrudnia około 40 osób, z czego conajmniej trzy są obecne gdy “odbywa się spalanie”.

Sprężone powietrze jest ważnym elementem w produkcji energii elektrycznej: elektrownia potrzebuje tego powietrza do sterowania, dla różnych funkcji sterowania a także dla przedmuchiwania przekaxników/sond pomiarowych etc. Sprężone powietrze jest również potrzebne gdy kocioł jest zimny, chociaż wtedy ciśnienie może być obniżone.

– Przy uruchomieniu elektrowni natychmiast wprowadozno do eksploatacji dwie bezolejowe sprężarki.

– Osuszenie sprężonego powietrza jest bardzo ważne dla elektrowni gdyż wiele punktów zużycia sprężonego powietrza jest zlokalizowane na zewnątrz. Powietrze jest osuszane głęboko aż do punktu rosy -40 oC. Chociaż osuszanie powietrza do głębokiego punktu rosy jest kosztowne to jednak jest warte tego wysiłku. Inn zaletą jest zastosowanie sprężarek bezolejowych.

– Pierwszą analizą naszego systemu był Audyt Sprężonego Powietrza firmy Sarlin wykonany w 1997 roku. W wyniku tego audytu zakupilismy mniejszą sprężarkę do wyrównywaniaq obciążeń. Zwiększono także objętość zbiornika wyrównawczego. – Nasz układ sprężonego powietrza został poddany kolejnej analizie w roku 2006. Rozpoczęło to kampanię oszczędności energii w elektrowni. Zaskutkowało to zakupem nowej bardziej sprawnej energetycznie sprężarki; powiedział Menadżer Projektu.

– Zainstalowaliśmy na sprężarce bezolejowej napęd zmiennoprędkościowy ( przemiennik czestotliwości ). W tym samym czasie zainstalowaliśmy system do scentralizowanego monitoringu i sterowania: układ sterowania Sarlin Balance steruje obecnie całą sprężarkownią w nowoczesny sposób wraz z naszym kodem genetycznym głównegosystemu ssterowania.

– Kontynuujemy nasze działania jako elektrownia np. poprzez odłączanie naszych wewnętrznych, największych użytkowników energii elektrycznej aby zredukować zużycie szczytowe. Pomiary objętości pozwalają na szybkie rozpoznanie ile sprężonego powietrza zużywają ukłądy transport popiołów lotnych, dźwiękowe zdmuchiwacze popiołu i sadzy, inne funkcje sterowania oraz przeddmuchiwacze przekaźników i sond.