Przypadek: Westas Raunio Sawmill

PRZEMYSŁ DRZEWNY

Przypadek: Westas Raunio Sawmill

“System Sarlin Balance pozwala na łatwe nadążanie za bieżącą sytuacją”

Droga drewna z lasu do klienta jest w dużym stopniu kontrolowana przez technologię informacyjną: automatyka, modele symulacyjne, bariery świetlne oraz sortowanie za pomocą kamer są normą w Tartaku Raunion Saha, w którym technologia produkcji oraz układy danych podlegają ciągłemu rozwojowi. Tartak wykorzystuje duże ilości sprężonego powietrza, które kupuje od firmy Sarlin. Załoga tartaku już nie zarządza zagadnieniami sprężonego powietrza poprzez przebywanie w sprężarkowni i chodzenie obok sprężarek. Robi to teraz poprzez obserwację danych układu sterowania Sarlin Balance na ekranach monitorów oraz telefonów komórkowych.

Sytuacja jest zasadniczo różna od tej gdy pan Einar Raunio uruchomił swój tartak nad rzeką Paimionjoki w roku 1909. Tartak nadal jest biznesem rodzinnym.

–Nasze najstarsze urządzenia pochodzą z lat 1990-ych, podczas gdy nasze najnowsze suszarki zostały uruchumione ostatniego lata. My ciągle odnawiamy nasze układy i staramy się być na bieżąco-mówi Dyrektor Zakładu.

–Zatrudniamy 80 osób w tartaku, którego obszar wynosi ponad 20 hektarów. Dziennie przerabiamy do 2,500 m3 tarcicy. Ciężarówki transportują około 50 m3 tarcicy każda, co oznacza setkę ciężarówek dziennie. Około dwie trzecie naszej produkcji jest eksportowane: głównie do Europy, ale także do Północnej Afryki i Japonii.

Tartak wykorzystuje sprężone powietrze w swojej kotłowni, w instalacjach czyszczących, instalacji odkorowania oraz na linii cięcia tarcicy, oraz w suszarni. Tracica jest sortowana na odpowiednie półki za pomocą sprężonego powietrza. Przycinarka wymaga wyjątkowo dużo powietrza w monmentach kiedy noże wędrują w cyklu góra-dół. Gdy deska jest odrzucona ( z powodu złej jakości ) wówczas wszystkie 21 noży jednoczesnym ruchem tnie tę deskę na drewno opałowe.

– Jeśli chodzi o sprężone powietrze to różnica pomiędzy tartakiem, a przemysłem wytwórczym jest taka, że w tartaku fluktuacje w zapotrzebowaniu na sprężone powietrze są nagłe. Zapotrzebowanie wzrasta lawinowo od minimum do maksimumw momencie gdy tartak zostaje uruchomiony. Sprężarki z regulowaną prędkością obrotową są w stanie natychmiast sprostać takiemu wzrostowi zapotrzebowania.

– Nasze poprzednie sprężarki słabo reagowały na te fluktuacje, ich sprawność była niska oraz marnowały energię elektryczną na biegu jałowym.

– Ponad pięć lat temu poddaliśmy nasze stare sprężarki pod sterowanie w ramach systemu Sarlin Balance co polepszyło nieco sytuację lecz nie było wystarczające aby przynieść oszczędności energii elektrycznej. Obecnie w sprężarkowni znajdują się trzy śrubowe sprężarki o kontrolowanej prędkości obrotowej oraz trzy suszarki adsorpcyjne powietrza. Dwie sprężarki wystarczają do produkcji sprężonego powietrza, dlatego trzecia jest utrzymywana w rezerwie. Wszystkie trzy pracuję w sekwencyjnym układzie włączania, tak, że są gotowe do natychmniastowej pracy nawet w zimie. Nowe sprężarki zainstalowano w sprężarkowni na miejscu starych sprężarek. Firma zmodernizowała kanały chłodzące sprężarkowni , ale wymagały one dalszych udoskonaleń.

– Obsługa sprężarek partycypowała znakomicie w procesie planowania; powstało szereg rysunków. Sprężarkownia jes tmała, ale wysoka i wymaga kanałów odciągowych o dużym przekroju.

Dla uniknięcia zamarzania sprężarki pracują w sekwencyjnym układzie kolejnego włączania, który został wprowadzony jako funkcja układu sterowania Sarlin Balance. Również system ten utrzymuje stabilne ciśnienie sprężonego powietrza. Duża długość rurociągów wymaga ciśnienia 6,5 bar, ale nasza firma szuka sposobów aby obniżyć to ciśnienie podczas weekendów.

– Układ sterowania Sarlin Balance ułatwia w rzeczywistości nadążanie na bieżąco za istniejącą systuacją; można zobaczyć natychmiast historię z ostatnich dwóch miesięcy, a starsze dane są dostępne po kilku kliknięciach.