Przypadek: Ruukki

PRZEMYSŁ METALOWY

Przypadek: Ruukki

Duże korzyści z planownia obsługi

Procesy technologiczne w firmie produkcyjnej Rautaruukki Raahe przebiegają w sposób ciągły dzień i noc. Piece grzewcze, piece topielne oraz walcownia produkują stal, a elektrownia dostarcza im energii. Niewidocznym czynnikiem produkcji jest sprężone powietrze; jest ono stale potrzebne nawet podczas odstawiania zakładu.

– Utrata sprężonego powietrza byłaby katastrofą dla nas; powiedział Dyrektor d/s Planowania firmy Ruukki.

– Posiadamy 50 sprężarek, 19 z nich znajduje się we wspólnym systemie dla wszystkich wydziałów, które obsługują process technologiczny.

Ruukki wykorzystuje sprężone powietrze dla wielu różnorodnych zadań począwszy od linii produkcyjnych stali do czyszczenia układu optycznego kamery do obserwacji temperatury. Zapotrzebowanie na sprężone powietrze nigdy nie ustaje, nawet gdy zatrzymana zostaje sprężarka.

– Nasze sprężarki wykorzystywane są do zwiększenia ciśnienia w sieci za każdym razem gdy spada zapotrzebowanie na sprężone powietrze.

Ruukki rozpoczęła przegląd sowjego system i zaplanowała jego kontrolę i sterowanie jeszcze w 1990 roku. Firma Sarlin była w stanie zaoferować swoje bogate umiejętności w zakresie sprężonego powietrza ogólnie oraz z wykorzystaniem układu sterowania Sarlin Balance. Celem przy zakupie było zaoszczędzenie 10% na kosytach energii, czyli ponad 150,000 € rocznie. System Sarlin Balance pracuje już od ponad roku, raporty zużycia energii pokazują, że cel został osiągnięty. Poziom ciśnienia był stosunkowo niski przed wprowadzeniem systemu Salin Balance, lecz dzięki niemu można go było jeszcze obniżyć . Obecnie stosowane ciśnienie wynosi 5.65 bar za wyjątkiem walcowni , która wymaga 6 bar.

– Na początku przeżyliśmy niespodzianki; powiedział członek załogi firmy Ruukki . – Z elektrowni otrzymaliśmy telefon z zapytaniem co stało się ze sprężarką bo spadł hałas przez nią wywoływany. Sprężarka automatycznie przechodziła w stan biegu jałowego, a załoga elektrowni nigdy tego nie doświadczyła. Pokazuje to, że niepotrzebne obciążenie sprężarki mogło być wyeliminowane przez system sterowania Sarlin Balance.

Wystąpiły początkowo problemy przy uruchomnieniu sprężarek, gdyż pracowały one w sposób ciągły i nie były przystosowane do operacji stop-start. Ale od momentu gdy sekwencje ruchu sprężarek zostały uporządkowane dzięki systemowi Sarlin Balance uzyskano dalsze korzyści poza oszczędnościami energii. Dyrektor ds. Planowania Produkcji stwierdza, że scentralizowany system informacji ( n.t sprężonego powietrza ) przynosi wielką korzyść:

– Istnieje możliwość sprawdzenia ogólnego stanu na monitorze w nastawni jako pierwszej czynności na początku pracy z rana. Jeżeli wystąpi problem można go naprawić zanim przybędzie załoga operatorów aby ponieść alarm. Wcześniej obsługa musiała być w pobliżu stacji sprężarek aby stwierdzić czy czy wszystkie sprężarki pracują oraz czy była wystarczająca ilość powietrza dla utrzymania ciągłości produkcji.

– Kiedy ogląda się jednostkę ( sprężarkę ) z zewnątrz, można tylko stwierdzić czy ona w danym momencie pracuje. Układ sterowania Sarlin Balance zapamiętuje wszystkie dane trendu zmienności punktu rosy czy też temperature wylotowych sprężonego powietrza. Daje to wielkie korzyści podczas planowania obsługi i remontów. Jesteśmy w stanie interweniować zanim problemy narosną w oddziałach produkcyjnych.

– System Balance podaje także graficzne informacje na temat zasobów oraz niewykorzystanych zdolności wytwórczych układu sprężonego powietrza w kontekście jego potencjalnej rozbudowy. Walcownia zosytała wyposażona w dwie nowe sprężarki, które będą także podłączone do ukladu sterowania Sarlin Balance. Elektrownia również dodała dwie nowe sprężarki, gdyż zapotrzebowania na sprężone powietrze dla jej kotłów wzrosło.