Przypadek: Salmisaari Power Plant

ENERGETYKA

Przypadek: Salmisaari Power Plant

Firma Sarlin Balance pomogła obniżyć zapotrzebowanie na części zapasowe.

Elektrownia Salmisaari w Helsinkach tworzy dominujący krajobraz pomimo, że olbrzymie hałdy węgla zostały ukryte pod ziemią w nowym składzie węgla kilka lat temu.

Frima energetyczna w stolicy Finlandii, Helsingin Energia zainwestowała w ochronę środowiska redukując emisje siarki o ponad 70% od roku 1990. Wymagało to między innymi skutecznego usuwania siarki.

Elektrociepłownia produkuje poza energią elektryczną także ciepło dla systemu ciepłowniczego w ilości 300 MW oraz chłód dla zdalaczynnego chłodnictwa. Wpływ elektrociepłowni na środowisko jest monitorowany w sposób ciągły, a wymagania raportowania są bardzo ostre.

Układ instalacji odsiarczania wymaga dużych ilości sprężonego powietrza, które służy do rozpryskiwania wapna do spalin.

Średnie zapotrzebowanie na sprężone powietrze wynosi 150 m³/min, około 80% tej ilości potrzebne jest dla obsługi instalacji odsiarczania spalin. Reszta to powietrze AKPiA oraz powietrze do obsługi przenośników popiołu lotnego oraz do dźwiękowych zdmuchiwaczy sadzy w kotle.

– Zapotrzebowanie na sprężone powietrze nie jest stałe i podlega fluktuacji w zależności od produkcji. Wraz z rezerwowymi sprężarkami całkowita wydajność sprężonego powietrza jest niemal dwukrotnie większa ( niż tego wymaga proces produkcji energii elektrycznej ), gdyż elektrociepłownia nie może sobie pozwolić na ryzyko odstawienia w przypadku awarii układu sprężonego powietrza.

– Również konieczne było polepszenie dyspozycyjności elektrociepłowni w wyniku odnowionego pozwolenia środowiskowego. Jeżeli elektrociepłownia nie jest w stanie dostarczyć wapna do procesu odsiarczania spalin w wystarczającej ilości wówczas zostanie zmuszona do zmniejszenia produkcji.

Układ sprężonego powietrza jest modernizowany stopniowo.

Dostawy sprężarek ( oraz części do nich ) stały się przyczyną ciągłej burzy mózgów wśród ekspertów od sprężonego powietrza firmy Sarlin. To co oni zobaczyli i usłyszeli stało się źródłem pomysłu modernizacji instalacji sprężonego powietrza.

– Elektrociepłownia posiadała szereg sieci sprężonego powietrza wraz małymi maszynami i magazynami części zapasowych w wielu miejscach. Połączono razem rurociągi, a rozproszone sprężarki zostały podłączone do wspólnego system monitoringu i sterowania Sarlin Balance. W wyniku tego cały układ sprężonego powietrza jest niezawodny i łatwy do sterowania.

Zgodnie z rekomendacją firmy Sarlin nową stację sprężarek umieszczono w starym budynku kotłowni rozruchowej. Stąd została ona połączona rurociągierm z podstawowymi sprężarkami instalacji odsiarczania spalin.

– Pozwala to sprężarkom na sprężanie powietrza do wykorzystania w dowolnym punkcie co polepsza niezawodność i obniża zapotrzebowanie na cześci zapasowe.

Sprężarkownia została zmodernizowana z wykorzystaniem układu Sarlin Balance. Cały układ sprężonego powietrza jest podłączony od systemu monitoringu i sterowania. Ekrany w nastawni pokazują chwilowe działanie, wielkosć produkcji powietrza i poziomy ciśnienia wszystkich jednostek. Pozwoliło to także zoptymalizować system sprężonego powietrza. Sprężone powietrze jest kosztownym czynnikiem, zwłaszcza jeśli wysoki poziom ciśnienia jest utrzymywany ai wiele sprężarek pracuje pod częściowym obciążeniem.

– Byliśmy w stanie zredukować ciśnienie z 9 bar do około 8 bar bez narażenia działania procesu odsiarczania. Obniżenie ciśnienia o 0,1 bar przy obecnym zużyciu sprężonego powietrza oznacza oszczędności około 7,000 € rocznie. Dalasze korzyści są wynikiem oddzysku ciepła ze sprężarek chłodzonych powietrzem w nowej kotłowni rozruchowej; ciepło jest wykorzystywane do podgrzewu powietrza do spalania w kotle.