POZIOMY USŁUG

Poziom BEZPIECZNE UŻYCIE

POZIOMY USŁUG

Poziom BEZPIECZNE UŻYCIE

Ten poziom obsługi klienta zapewnia mu korzystanie z układu sterowania Sarlin Balance bez niepokojów i otrzymuje on niezawodne informacje na temat pracy swojego układu sprężonego powietrza.

Firma Sarlin zapewnia zdalny dostęp do systemu oraz funkcjonalność wszystkich jego funkcji systemowych – w tym zaawansowaną metodę sterowania sprężarkami – mogą one wszystkie być przetestowane, a możliwe problemy rozwiązane.

Komórka pomocy technicznej Sarlin (help desk) pomoże użytkownikom w rozwiązaniu wszystkich zagadnień w zakresie zastosowania układu sterowania Sarlin Balance.

Firma Sarlin utrzymuje stale kopie zapasowe indywidualnego oprogramowania klienta oraz części zapasowe dla wszystkich urządzeń jego systemu.

Usługa obejmuje także rekomendacje rozwojowe oraz uruchomienie nowych zastosowań zgodnie z wymaganiami klienta.