CECHY SYSTEMU

Alarmy

CECHY SYSTEMU

Alarmy

Układ Sarlin Balance posiada kompletne funkcje, których zadaniem jest obsługa sygnałów alarmowych płynących z układu sprężonego powietrza.

Aktywne alarmy są wyraźnie widoczne na wyświetlaczu układu sterowania Sarlin Balance oraz na oddzielnym okienku alarmowym.

Wszystkie alarmy są gromadzone dla dalszej analizy z informacją o dacie, czasie, opisie, stanie oraz czasie zauważenia alarmu.

Alarmy mają priorytet w przekazie informacji i są przekazywane na telefony komórkowe lub odpowiednio drogą elektroniczną, e-mailem. Wszystkie uprawnione służby mogą otrzymywać alarmy na bazie ich funkcji oraz zadań.

Każdy pomiar w układzie sprężonego powietrza jest związany z wartościami alarmowymi, minimum i maksimum oraz alarmem generowanym gdy pojawia się nieprawdziwa wartość pomiaru.

Sprężarki i suszarki dysponują ogólnymi wyprowadzeniami alarmów do układu Sarlin Balance, a także opcjonalnie szczegółowe alarmy i sygnały ostrzegawcze mogą być przekazane do układu Sarlin Balance z lokalnych sterowników.

Również sterowniki zaworów i pomiary strumienia powietrza mogą generować alarmy.