CECHY SYSTEMU

Historyczne wykresy

CECHY SYSTEMU

Historyczne wykresy

1) Zużycie Mocy i Sprężonego Powietrza
2) Ciśnienie, strumień powietrza,
temperatura, temperatura punktu rosy
3) Prądy silnika sprężarki

Wszystkie zgromadzone dane można zilustrować:

- dla dowolnego nastawialnego okresu czasu oraz
- poprzez swobodne ich przedstawienie na wykresach.

Układ sterowania Sarlin Balance oblicza różne parametry i wskaźniki z danych pomiarowych, które same z kolei mogą być zilustrowane w ten sam sposób. Są to dane i wskaźniki:

- strumień powietrza; również minimalny i maksymalny oraz średni w wybranym okresie czasu
- ciśnienie powietrza w sieci na podstawie sterowanego czujnika ciśnienia; również minimalne i maksymalne oraz średnie w wybranym okresie czasu
- jednostkowe zapotrzebowanie mocy (kW/m³/min)
- koszty pordukcji sprężonego powietrza (euro/m³)
- skumulowane zużycie energii (MWh), produkcję powietrza (m³) i koszty (euro)

Opcjonalnie, monitorowane pomiary sprężarki oraz temperatury punktu rosy mogą być przedstawione na wykresach wraz z ich trendami.

Dane mogą być dalej eksportowane do innych narzędzi softwarowych.