CECHY SYSTEMU

Pomiary sieci

CECHY SYSTEMU

Pomiary sieci

Najważniejsze pomiary w układach sprężonego powietrza dotyczą ciśnień:

Ciśnienie w sieci, temperatura punktu rosy,
temperatura powietrza, strumień powietrza.
  • ciśnienie na wylocie ze sprężarki
  • ciśnienie przed i po obróbce powietrza
  • ciśnienie w sieci / ciśnienie eksploatacyjne użytkownika
  • pomiary różnicy ciśnień ( spadku ciśnień ) na urządzeniach obróbki powietrza

Układ Sarlin Balance może zapewnić także pomiary ciśnień w krytycznych obszarach produkcji zakładu.

Pomiary temperatury punktu rosy w odległych punktach sieci mogą dostarczyć wartościowych informacji dla układu obróbki powietrza.

Optymalne działanie układu sprężonego powietrza oraz nastawienie na efektywność energetyczną wykorzystują pomiary temperatur w następujących punktach/kategoriach:

  • w sprężarkowni
  • powietrza dolotowego
  • powietrza sprężonego
  • wody chłodzącej
  • w innych krytycznych punktach

Wskazania położenia zaworów oraz pomiary przepływów są użyteczne w dystrybucji sprężonego powietrza.