CECHY SYSTEMU

Działanie systemu

CECHY SYSTEMU

Działanie systemu i funkcje z nim związane

1) Książka rejestru układu Sarlin Balance
2) Układ Sarlin Balance : transfer dostępu,
danych i alarmów

Ważną cechą układu sterowania Sarlin Balance jest zastosowanie dziennika/rejestracji danych, gdzie gromadzone są następujące dane:

- wszystkie zmiany w układzie Sarlin Balance,
- analiza alarmów,
- zadania obsługi i utrzymania oraz
- inne działania

Ponadto rejestrowane są także dane mające wpływ na produkcję sprężonego powietrza.

Dziennik/rejestr jest dostępny dla wszystkich uprawnionych użytkowników, a sam jest prezentowany w łatwym, bezpłatnym formacie dla rejestrowanych danych i uwag.

Dostęp do układu Sarlin Balance jest kontrolowany przez szereg poziomów autoryzacji. Zdalny dostęp dla pracowników firmy Sarlin, jej partnerów lub innych dostawców usług jest łatwo zapewniony.

Opcjonalnie, można zapewnić transfer danych do układu automatyki klienta lub układu zarządzania energią. To samo dotyczy sygnałów wejściowych z układu sterowania procesów technologicznych do układu sterowania sprężonym powietrzem Sarlin Balance.