Audyt układu spręzonego powietrza

Sarlin AIR AUDIT

Audyt układu spręzonego powietrza

Sarlin AIR AUDIT

Audyt układu spręzonego powietrza jest szczegółową oceną eksploatacyjną układu sprężonego powietrza, którą wysoko wykwalifikowani eksperci firmy Sarlin mogą wykonać. Sam przegląd nie wymaga zastosowania układu sterowania Sarlin Balance.

Ocena instalacji sprężonego powietrza jest zgodna z międzynarodową normą ISO 11011:2013(E) “Compressed air — Energy efficiency — Assessment”. ( Sprężone powietrze – Efektywność Energetyczna – Ocena ).

Ta norma podaje następującą definicję: ”Nadrzędne cele oceny będą obejmować identyfikację możliwych przedsięwzięć poprawy efektywności w układzie sprężonego powietrza, podlegającego ocenie przez zastosowanie podejścia systemowego.” Zastosowanie wyników takiej oceny jest użyteczne do adaptacji układu Sarlin Balance.

Wszystkie krytyczne parametry są mierzone w sposób ciągły podczas zmieniających się sytuacji produkcyjnych. Zazwyczaj taki przegląd trwa około jednego tygodnia.

Rejestratory ( tzw. loggery ) z zasilaniem bateryjnym oraz szybkim próbkowaniem będą rejestrować ciśnienia oraz pomiary punktu rosy, przepływu oraz innych parametrów.

Opcjonalnie będzie wykonana inspekcja sieci oraz pomiary potencjlanych nieszczelności.

Eksperci przeanalizują funkcjonalność oraz sprawność energetyczną calego systemu, nie tylko sprężarek lecz także urządzeń obróbki powietrza oraz sieci. Jakość powietrza również podlega ocenie, a przypadek takiej kontroli jest prorównywany z innymi podobnego typu, które są zgromadzone w bazie danych firmy Sarlin.

Potencjał oszczędności energii jest obliczany na podstawie zgromadzonych danych oraz dotychczasowego doświadczenia. Firma Sarlin oferuje sugestie poprawy i propozycje, które są dyskutowane na kolejnych spotkaniach z klientem. Na końcu tworzony jest raport z oceny zgodnie ze standartem ISO 11011:2013(E).

Setki dotychczas przeprowadzonych analiz od roku 1992, sprawdzone schematy gromadzenia danych oraz wiedza na temat różnych systemów sprężonego powietrza gwarantują prawidłowość wykonanej oceny.